Дума Описание
зависим зависима, зависимо, мн. зависими, прил.
Ограничен в своите действия от чужда воля, власт, влияние. Зависим от родителите си. Зависима държава.