Дума Описание
завинаги нареч.
За всякога, докато някой или нещо съществува. Обиквам завинаги. Връщам се завинаги.
• Веднъж завинаги. Окончателно, безвъзвратно. Свърши се веднъж завинаги.