Дума Описание
завиден завидна, завидно, мн. завидни, прил.
Много желан, достоен за завиждане. Завиден успех. Завидно положение.