Дума Описание
завивам завиваш, несв. и завия, св.
1. Променям посоката на движението си, като тръгвам наляво или надясно; правя завой. Трябва да завиеш вдясно по една малка уличка.
2. Какво. Увивам, загъвам от всички страни с хартия, плат и под., за да опаковам, предпазя. Завий хляба в тази хартия.
3. Кого/какво. Покривам със завивка или дреха за топлене или прикриване. През нощта ставам, за да завивам детето.
4. Какво. Завинтвам. Завивам гайка/ бушон.
5. Какво. Навивам на руло, за да запретна — ръкави, крачоли и под.; засуквам.
— завивам се/завия се.
1. Покривам се със завивка или дреха за топлене или прикриване. През нощта се завивам с юрган. Зави с дрехата голите си крака.
2. Увивам се около нещо. Бръшлянът се завил около дървото.
3. За хоро, колона от хора — движа се в кръг или с извивки, вия се.
• Завива/завие ми се свят.
1. Губя равновесие, прилошава ми. От голямата скорост ми се зави свят.
2. Чудя се как да се справя с много работа или с неприятности. На мене ми се е завило свят от работа, ти искаш с тебе да се занимавам.
3. Изпитвам силно чувство на изненада. Свят ми се зави, като ми каза колко пари има.
завивам завиваш, несв. и завия,, св.
Най-често за куче, вълк — започвам да издавам проточен продължителен звук (при страх, ужас, глад); за човек — при силна мъка.
• Завивам/завия като на умряло. Заплаквам много силно, сърцераздирателно, обикн. без сериозна причина. Какво си завила като на умряло, не е толкова страшно.