Дума Описание
завещател мн. завещатели, м.
Спец. В правото — човек, който прави завещание. Такава е волята на завещателя.