Дума Описание
завещание мн. завещания, ср.
1. Писмено или устно разпореждане на човек как да се постъпи с имуществото му след неговата смърт. Правя завещание.
2. Документ, с който се прави писмено завещание. Завещанието му е вече написано.
3. Съвети, повели; духовно наследство, оставено от човек или предци.