Дума Описание
завечери се мин. св. завечери се, мин. прич. завечерло се, св.
— вж. завечерява се.