Дума Описание
заветен заветна, заветно, мн. заветни, прил.
1. Оставен като завет. Заветни думи.
2. Съкровен, свято пазен. скъп. Заветни мечти.
3. Дълго желан, жадуван. Заветен час. Заветен миг.