Дума Описание
завет само ед.
1. Място, защитено от вятър. Стоя на завет.
2. Прен. Спокойно, осигурено място или положение. С тази длъжност си винаги на завет.
завет мн. завети, (два) завета, м.
Съвет, наставление, оставени на потомци или последователи. Трябва да живеем по заветите на дедите си.
• Стар завет. Дохристиянската част на Библията.
• Нов завет. Християнските книги на Библията.