Дума Описание
завеса мн. завеси, ж.
1. Голямо платно, предназначено да закрива нещо (прозорец, театрална сцена), с приспособление за спускане и вдигане или за дърпане настрани; перде. Завесата се вдигна и представлението започна.
2. Прен. Множество от еднородни предмети или частици, образуващи преграда. Завеса от дъждовни капки.
• Вдигам/вдигна завесата. Откривам някаква тайна.