Дума Описание
завера само ед. Истор.
1. Гръцкото въстание за освобождаване от османско робство през 1821 г., в което участвали и българи.
2. Тайна въстаническа организация за национално освобождение на християнските народи в Турската империя; заговор, съзаклятие.
• Велчова завера. Таен заговор в Търновско през 1835 г. за освобождение от турско робство.