Дума Описание
завеждащ завеждаща, завеждащо, мн. завеждащи, прил.
Като същ. Лице, което ръководи административна, производствена или стопанска единица. Сега той е завеждащ катедра.