Дума Описание
завеждам завеждаш, несв. и заведа, св.
1. Кого. Придружавам до определено място лице, което по различни обстоятелства не може да отиде само; отвеждам (с превозно средство или пеша). Заведох детето на лекар. Заведох един чужденец до центъра.
2. Кого. Отвеждам под стража.
3. Прен. Кого. За улица, следи, пътека и под. — насочвам, отвеждам до определено място. Следите ги заведоха до къщата.
4. Кого. Вземам да живее в новото ми семейство дете от предишния си брак. Тя завари едно момче и заведе едно момиче.
5. Какво. Започвам да водя следствие, процес, дело.
• Завеждам в гроба. Ставам причина някой да умре.
завеждам завеждаш, несв. и заведа, св.
1. Какво. Ръководя административна, производствена или стопанска единица. Завеждам стопанския отдел на общината.
2. Спец. Какво. Вписвам в специална книга под съответен номер документ, разходи и под.