Дума Описание
заведение мн. заведения, ср.
1. Търговско предприятие за обществено хранене и/или за увеселение (ресторант, дискотека и др.). Всички заведения работят до късно.
2. Обособена административна единица в рамките на едно ведомство, което е с търговско, учебно-възпитателно или лечебно предназначение. Университетът е най-голямото учебно заведение в града.