Дума Описание
завардвам завардваш, несв. и завардя, св.
1. Какво/кого. Започвам да вардя. От сутринта завардих лозето от птичките.
2. Какво. Заемам някакво място, обикн. при засада. Завардиха всички проходи, пътища.
3. Кого. Устройвам засада на някого; причаквам. Снощи го завардили и го убили.
4. Какво. Запазвам, предварително заемам земя, място. Всеки е завардил по един декар царевица и не я отстъпва на никого.
— завардвам се/завардя се. Предпазвам се. Не успя да се заварди от удара.
// прил. заварден, завардена, завардено, мн. завардени.