Дума Описание
завалия неизм., мн. завалии, прил.
Достоен за съжаление, нещастен, горък. Той, завалията, е много болен.