Дума Описание
завален завадена, завадено, мн. завалени, прил.
За език, говор — неправилен, с чужд акцент. Говори завален български език.