Дума Описание
забърша забършеш, мин. св. забърсах, мин. прич. забърсал, св.
— вж. забърсвам.