Дума Описание
забърсвам забърсваш, несв. и забърша, св.
1. Какво. Започвам да бърша.
2. Какво. Бърша леко, избърсвам. Забърсвам праха от мебелите.