Дума Описание
забърквам забъркваш, несв. и забъркам, св.
1. Започвам да бъркам, да пъхам ръката си някъде, в нещо. Забърка във всичките си джобове.
2. Започвам да ровя, да търся нещо в шкаф и под. Забърка из шкафовете да търси хляб.
забърквам забъркваш, несв. и забъркам, св.
Започвам да бъркам, да греша.
забърквам забъркваш, несв. и забъркам, св.
1. Какво. Започвам да разбърквам. Забърквам яденето в тенджерата.
2. Какво. Приготвям чрез бъркане някаква смес (тесто, каша и под.). Ей сега ще забъркам кекса.
3. Прен. Кого. Замесвам някого в нещо непочтено. Забъркал го в търговията с наркотици.
4. Прен. Какво. Обърквам, оплитам. Забърквам прежда. Забърквам сметки.
5. Заблуждавам, подвеждам. Следите по снега го забъркаха.
— забърквам се/забъркам се.
1. В какво. Замесвам се в нещо непочтено.
2. Оплитам се, обърквам се.
3. Изгубвам ориентация за място; изгубвам се.
4. Заблуждавам се, подвеждам се.
• Забърквам/ забъркам (някого) в (някаква) каша. Замесвам някого в непочтена, неприятна работа. Ти ме забърка в тая каша, ти ме оправяй сега.
• Забърквам каша. Създавам неприятно и сложно положение.
• Забърквам/забъркам конните. Изпадам в трудно, заплетено положение.