Дума Описание
забъркано нареч.
Объркано, неясно; смутено.