Дума Описание
забъркан забъркана, забъркано, мн. забъркани, прил.
Който е приготвен с бъркане (тесто, сладкиш и под.). Палачинките са забъркани, трябва да се изпекат.
забъркан забъркана, забъркано, мн. забъркани, прил.
1. Който е объркан, заплетен, неясен. Забъркани сметки. Забъркана история. Забъркани обяснения.
2. Който е смутен, объркан.