Дума Описание
забързано нареч.
Бързо, припряно, нетърпеливо.