Дума Описание
забързан забързана, забързано, мн. забързани, прил.
Който се движи бързо; бърз. Към центъра се стичаха забързани хора. Забързани стъпки.