Дума Описание
забутвам забутваш, несв. и забутам,, св.; какво/ кого.
Започвам да бутам. Тя забута детето към вратата.
— забутвам се/забутам се.
Само мн. Започваме да се бутаме един друг.
забутвам забутваш, несв. и забутам, св.
1. Какво. Слагам между други неща така, че не може да се намери. Къде си ми забутала молива?
2. Кого. Завеждам някого в отдалечено, затънтено място. Забута семейството си по балканите.
— забутвам се/забутам се.
1. За предмет — изгубва се между други неща така, че трудно се открива. Писмото се беше забутало между книгите.
2. Отивам в отдалечено и затънтено място. Забутахме се в това балканско село.
3. Изгубвам се, не мога да се ориентирам някъде. Забутахме се из гората, не можем да намерим пътя.