Дума Описание
забутан забутана, забутано, мн. забутани, прил.
1. Който се намира в отдалечено, затънтено място. Забутано село.
2. Който е изгубен, скрит между други неща. Забутан документ. Забутани пари.