Дума Описание
забръмчавам забръмчаваш, несв. и забръмча, св.
1. Започвам да бръмча.
2. Правя нещо, като започвам да бръмча, с бръмчене. Времето се стопли и тракторите забръмчаха. Пчелите забръмчаха край дърветата.