Дума Описание
забръмча забръмчиш, мин. св. забръмчах, мин. прич. забръмчал, св.
— вж. забръмчавам.