Дума Описание
забранителен забранителна, забранително, мн. забранителни, прил.
Който забранява нещо. Забранителен пътен знак.