Дума Описание
забранен забранена, забранено, мн. забранени, прил.
Който не бива да се върши или да се използва. Забранена песен. Забранен вход.
• Забранен плод. Нещо, което силно изкушава с недостъпността си.