Дума Описание
забрана мн. забрани, ж.
Забраняване. Има забрана за носене на оръжие.