Дума Описание
забравям забравяш, несв. и забравя, св.
1. Какво. Губя нещо от паметта си. Забравих името ѝ.
2. Пропускам, губя от паметта си да направя нещо. Забравих да нахраня кучето.
3. Какво. Оставям някъде поради разсеяност. Забравих си чадъра в автобуса.
4. Кого/какво. Преставам да мисля, да зачитам, да се грижа за някого или нещо; изоставям. Забрави родителите си. Забрави ученето.
— забравям се/забравя се.
1. Увличам се, унасям се. Забравям се от любов.
2. Губя контрол над поведението си. Забрави се от много пари. Напи се и се забрави.
// същ. забравяне, ср.