Дума Описание
забраван мн. забравановци, м.
Разг. Пренебр. Човек, който често забравя, обикн. какво трябва да върши.