Дума Описание
забрава само ед.
1. Забравяне. Имената им потънаха в забрава.
2. Прен. Унес. Тя го гледаше в забрава.