Дума Описание
заболяемост заболяемостта, само ед., ж.
Спец. Честота на заболяване. Намали се заболяемостта от инфекциозни болести.