Дума Описание
забойчик мн. забойчици, м.
Работник, който работи на забой.