Дума Описание
заблъскам заблъскаш, св.
— вж. заблъсквам.