Дума Описание
заблуда мн. заблуди, ж.
Погрешна представа или мнение, схващане за нещо или някого. Добрите му маниери били заблуда.
• В заблуда съм. Имам погрешна представа за нещо или за някого.