Дума Описание
забирам забираш, несв. и забера, св.
1. Какво. Започвам да бера. Вчера сме забрали черешата.
2. Загноявам. Раната забра.
3. Диал. Кого\какво. Подкарвам; подбирам. Забери децата със себе си.
4. Прен. Какво. Завличам, като отнасям или разпилявам. Дългата му дреха забираше снега с краищата си.