Дума Описание
забивам забиваш, несв. и забия, св.
Започвам да бия. Сърцето му заби силно. Камбаната заби бързо.
забивам забиваш, несв. и забия, св.
1. Какво, в какво. С удар или с натиск вкарвам остър и дълъг предмет (сечиво и др.) навътре. Забивам гвоздей в дъската. Забивам кол в земята. Забивам зъби в ябълката.
2. Какво. Набождам на остър предмет, набучвам. Забили главата му на кол.
3. Спец. Какво. В спорта — със силен удар отпращам топката и я вкарвам във врата и под.
4. Тръгвам нанякъде далече без определена посока. Ще забия някъде в чужбина, ще си търся късмета.
— забивам се/ забия се.
1. В какво. За остър предмет — с усилие прониквам вътре в нещо. Брадвата се заби в дървото. Пръстите му се забиха в земята.
2. Прен. Къде, в какво. За поглед — насочвам се, втренчвам се; за думи, мисли — прониквам трайно в съзнанието. Думите се забиваха в главата му.
3. Разг. Навлизам навътре в труднопроходимо място; забутвам се. Заби се в гората, не можеше да излезе.
• Забивам си главата (в нещо). Съсредоточено се занимавам с нещо умствено. Забивам си главата в учене.