Дума Описание
забелязвам забелязваш, несв., забележа, св.
1. Какво. Съзирам, съглеждам. Не го забелязах в тъмното.
2. Прен. Долавям, схващам, разбирам. Забеляза, че се е променил към нея.
3. Усещам, чувствам. Не забеляза как мина времето.
4. Кого/какво. Откроявам, отделям от другите и насочвам вниманието си към него. Работеше повече от другите, но не го забелязваха.
5. Обръщам внимание, вземам предвид. Забележете, времето сега е друго.
6. Рядко. Слагам белег за нещо. Забелязвам си до къде съм стигнал с четенето.
7. Обръщам особено внимание на някого, като обикн. се засягам, обиждам се от него. Не и забелязвай, малка е.
— забелязвам се/забележа се.
1. Съзирам се, виждам се.
2. Долавям се, разбирам се.