Дума Описание
забележка мн. забележки, ж.
1. Кратко устно или писмено допълнение към текст или към нещо казано; разяснение, бележка. Към чл. 2 има две забележки.
2. Критично мнение и препоръка към някого или нещо. Правя забележки. Имам една забележка.
3. Писмено отразена в бележника отрицателна проява на ученик. Пиша забележка.