Дума Описание
забележителен забележителна, забележително, мн. забележителни, прил.
1. Който се откроява от другите, интересен, изтъкнат, известен. Забележителен историк. Забележителна дата.
2. Важен, значителен; особен. Забележителен талант. Забележителен успех. Забележителна хубост.