Дума Описание
забележа забележиш, мин. св. забелязах, мин. прич. забелязал, св.
— вж. забелязвам.