Дума Описание
забежка мн. забежки, ж.
Отклонение от общоприетото схващане или поведение; увлечение. Правя забежки в политиката. Прави забежки вън от семейството.