Дума Описание
забвение само ед.
Забрава. Потъвам в забвение.