Дума Описание
забавачница мн. забавачници, ж.
Остар. Учебно-възпитателно заведение за деца от предучилищна възраст; детска градина.