Дума Описание
забава мн. забави, ж.
1. Остар. Увеселение с програма и танци. Устройвам забави.
2. Само ед. С предлога за. Развлечение, забавление, разтуха. Тук ще има зали за забава. Редакция за музика и забава.