Дума Описание
жуля жулиш, мин. св. жулих, мин. прич. жулил, несв.
1. Какво. Трия, претривам кожа или друга повърхност. Ремъкът жули шията на коня.
2. Какво. Търкам силно някаква повърхност обикн. за изчистване от нещо. Жуля тенджера.
3. Кого/какво. За груба тъкан — протрива, боде. Пуловерът ме жули.
4. Кого/какво. Удрям, шибам силно и рязко с пръчка и под.
5. Кого/какво. За вятър, обикн. студен — пронизвам, шибам остро.
6. Прен. Кого. Критикувам остро.
7. Кого/какво. За слънце — припичам силно, изгарям.
8. За стрелба с огнестрелно оръжие — давам гъсти откоси.
9. Бруля с прът (орех и под.).
10. Пия или ям нещо много, ожесточено. Жуля ракия.