Дума Описание
жужа жужиш, мин. св. жужах, мин. прич. жужал, несв.
1. За насекомо — при летене издавам с крила характерен шум; бръмча. Пчелите жужаха весело.
2. Прен. За машина, уред, множество от хора — издавам монотонен звук при движение, говор; бръмча. Залата жужеше недоволна.